Què és la missa

2 La missa

Sentit

La missa, o Eucaristia, és el sagrament més important de tots, ja que és el memorial del Senyor Jesús, mort i ressuscitat, que ens dóna per amor el seu Cos i la seva Sang, sota les espècies de pa i de vi. La paraula “eucaristia” significa “acció de gràcies”. Se celebra cada dia encara que, primordialment, se celebra el diumenge, que és el “dia del Senyor”, commemorant la seva resurrecció. Ja des del mateix diumenge de la resurrecció els deixebles i posteriorment la comunitat cristiana s’ha anat reunint diumenge rere diumenge per celebrar la resurrecció de Jesús.

Inicialment, se’n deia de l’Eucaristia “fracció del pa” i més tard passà a anomenar-se “eucaristia” o “missa”, aquesta última recordant les paraules de comiat del celebrant en la missa en llatí:  “Ite, missa est”. En l’Eucaristia, s’actualitza sagramentalment la mort i la resurrecció de Crist; Jesús s’hi fa realment present.

Desenvolupament

L’Eucaristia té una estructura que es pot dividir en dues grans parts: la primera, la litúrgia de la Paraula i la segona, la litúrgia de l’Eucaristia. Tanmateix, també es podria dividir en quatre parts: en primer lloc, els ritus introductoris; en segon lloc, la litúrgia de la Paraula; en tercer lloc, la litúrgia de l’Eucaristia; en quart lloc, els ritus conclusius.

L’Eucaristia s’inicia amb un cant inicial d’entrada (o introit) –amb una processó dels ministres–, la salutació del president, l’acte penitencial, l’himne de Glòria, l’oració col·lecta, la primera lectura (de l’Antic Testament, excepte per Pasqua, que llegim els Fets dels Apòstols); el salm responsorial, la segona lectura, el cant de l’Al·leluia –amb una segona processó d’alguns ministres–, l’evangeli, l’homilia, el Credo, la pregària universal dels fidels, la preparació dels dons, l’oració sobre les ofrenes, la pregària eucarística, el Pare nostre amb el seu embolisme, la pregària i el ritu de la pau, la fracció del pa, la comunió –amb una tercera processó, realitzada pels ministres i l’assemblea–, l’oració de postcomunió, la benedicció i el comiat –amb una última processó dels ministres–.

En la vida cristiana

L’Eucaristia té una conseqüència per a la nostra vida cristiana: ens dóna força per viure cada dia amb il·lusió i alegria la nostra fe, malgrat les dificultats que podem tenir, ja que no rebem un tros de pa i un glop de vi, sinó que rebem el mateix Cos i la mateixa Sang de Jesús, que es lliurà per amor a la Creu, morint i ressuscitant.

L’Eucaristia ha de fer de nosaltres persones que siguin cada dia “eucaristia”, és a dir, que portem amor, pau, fraternitat, solidaritat, perdó, tal i com l’Eucaristia està farcida d’aquests i d’altres elements que el mateix Jesús ens ha ensenyat i que ell mateix ha portat a terme en la seva vida. L’Eucaristia ha de ser el centre de la vida cristiana, l’acte més important que tenim els cristians, la reunió dominical –i diària– en la qual Crist es fa realment present entre nosaltres i ens dóna la seva força, la seva gràcia per continuar caminant cada dia per tal d’anunciar i testimoniar el Regne de Déu. L’eucaristia és la pedra que tirem enmig del llac i les ones que sorgeixen de la pedra és la vida cristiana, que té el seu fonament en Crist Jesús, que es dóna per amor a nosaltres.