Com se celebra l’ADAP?

La diferència fonamental és que la celebració no la presideix un prevere, i per tant no pot haver-hi pregària eucarística ni consagració. Però la comunió també serà possible, perquè el pa ja és consagrat en una Eucaristia anterior (i guardat al sagrari). Sí que hi ha, en canvi, tota la part introductòria de la celebració, la litúrgia de la Paraula, amb una homilia llegida que ha preparat prèviament el mossèn, la pregària dels fidels, la comunió. I, evidentment, els cants i les oracions pròpies de la celebració dominical.

Materials per a la preparació i celebració de l’ADAP

Celebracions en absència de prevere (Celebrar 74), de Josep Lligadas.
Les celebracions dominicals en absència de prevere (Litúrgia Bàsica 34), de Xavier Aymeric.
Ministeris, “Quan el capellà no hi és” (Dossiers CPL 147), pp. 51-66, de M. Rosa Roca.
Celebració de la Paraula i Comunió, dirigida per un laic els dies feiners, Full verd 33 Sagraments (pdf).