Les lectures ferials del temps de durant l’any

373 les lectures ferials

En els dies feiners del temps de durant l’any (també anomenats “dies ferials”), les lectures estan organitzades en un seguit de trenta-quatre setmanes. A diferència dels diumenges, els dies ferials només tenen una primera lectura i l’evangeli. Cal dir que ambdues lectures segueixen dues línies diferents i sense relació.

L’evangeli es repeteix cada any igual i ens ofereix una lectura contínua dels tres evangèlics sinòptics, un darrere l’altre. Comencem per Marc –amb una lectura que dura nou setmanes–, perquè és el més antic, seguim amb Mateu –que dura dotze setmanes– i acabem amb Lluc –que dura tretze setmanes–. No llegim els textos de la passió i la resurrecció, com tampoc els evangelis de la infància de Jesús, que es llegeixen en els seus temps propis. També se salten alguns passatges que estan repetits en tots tres evangelis o en dos d’ells.

En canvi, la primera lectura, està distribuïda al llarg de dos anys, en què es llegeixen llibres tant de l’Antic Testament com del Nou Testament. Els llibres de l’Antic Testament com els del Nou Testament no es llegeixen seguint l’ordre de la Bíblia, sinó que es van alternant, per tal de tenir una mirada àmplia i variada del missatge de salvació. De tot aquest conjunt de llibres se n’han seleccionat els passatges més rellevants, si bé amb diferent criteri: en el cas de les cartes apostòliques (Nou Testament) es mira d’anar seguint el fil de cada carta; en els llibres de l’Antic Testament, la selecció és més una tria de passatges significatius.