Les lectures ferials de Nadal

333 lectures ferials de Nadal

Les lectures d’aquestes setmanes volen conduir-nos a descobrir Déu en aquest nen nascut a Betlem i manifestat progressivament a la humanitat. I a la vegada, que podem descobrir el valor de l’home, del nostre germà, donat que Déu s’ha volgut fer de la nostra família. Aquest és l’admirable intercanvi del Nadal.

Les lectures de les fèries són un complement de les festives, per tal de poder aprofundir gradualment en el do d’aquest Fill de Déu que s’ha fet germà nostre i que sapiguem assumir les conseqüències que aquest esdeveniment comporta per a les nostres vides.

Així, durant el temps de Nadal, des del dia 27 de desembre fins el dia 12 de gener (malgrat que els últims dies a vegades s’ometin, perquè el diumenge del Baptisme del Senyor cau abans d’aquesta data), llegim en lectura pràcticament continuada la primera carta de sant Joan. En ella se’ns parla, bàsicament, en forma de reflexió teològica i espiritual, de l’amor de Déu encarnat en Jesús i les seves conseqüències per a la nostra vida: la comunió de vida amb Déu i l’amor als germans.

Els evangelis de les fèries tenen dos temes: la infància de Jesús i l’inici del seu ministeri, és a dir, les seves progressives manifestacions com a Messies. En l’octava de Nadal, a part dels evangelis que es refereixen a sant Esteve (26 de desembre) i a sant Joan (27 de desembre), escoltem relats de la infància de Jesús, la presentació en el Temple, amb el testimoni de Simeó i d’Anna, i el retorn a Natzaret. A continuació, i començant pel dia 31 de desembre amb el seu pròleg, se’ns proclama abans de l’Epifania el primer capítol de l’evangeli de Joan, amb el testimoni de Joan Baptista i la crida dels primers deixebles per part de Jesús. Finalment, en les fèries posteriors a l’Epifania, del 7 al 12 de gener, escoltem les primeres manifestacions del Messies en l’inici del seu ministeri: multiplicació de pans, la tempesta calmada, etc.