Materials per a la Setmana Santa

Recordem que disposem de dos cartells:

  • Setmana Santa (Temps litúrgics, 8)
  • Tridu pasqual (Sagraments, 6)

I també una sèrie de fulls verds que es poden utilitzar en sessions de formació litúrgica, en grups d’adults, catequistes, responsables de les celebracions… També es poden fotocopiar i repartir als fidels. Entre d’altres, n’esmentem aquí alguns:

  • Signes i símbols de Setmana Santa (Any cristià, 16)
  • Dijous Sant (Any cristià, 18)
  • Divendres Sant (Any cristià, 19)
  • Vetlla Pasqual (Any cristià, 20)
  • El tridu pasqual (Pregària, 50)

Recordem també que la proposta de tots els cants per a la Setmana Santa estan recollits en el full verd «Cants per a les celebracions de Setmana Santa» (Any cristià, 53).

També disposem del llibre «Setmana Santa. Les celebracions» (Dossiers CPL 137) que ofereix tots els textos i indicacions d’aquelles parts de les celebracions que no es realitzen des de l’ambó o l’altar.  Finalment, el llibre «Passió de Nostre Senyor Jesucrist», per ajudar a la proclamació de la Passió el Diumenge de Rams i el Divendres Sant, la versió litúrgica de la Passió dels quatre evangelistes, en format gran.

Poden accedir a altres materials descarregables i en obert clicant aquí.