Les lectures dels dies feiners

313 Les lectures dels dies feinersEn els dies ferials del temps pasqual trobem dos llibres bíblics que són fonamentals: els Fets dels Apòstols per una banda i l’evangeli de sant Joan per l’altra. Aquests llibres ens parlen fonamentalment de l’experiència de fe en el Crist ressuscitat en el sí de les primeres comunitats cristianes.

Cal dir que la lectura dels Fets dels Apòstols s’inicia el mateix dilluns de l’octava de Pasqua i acaba el dia mateix de la Pentecosta. Per tant, ens acompanya durant tota la cinquantena pasqual. La lectura dels Fets dels Apòstols ens parla d’experiències dels apòstols i de les primeres comunitats cristianes i que tenen gran consonància amb les experiències de l’Església actual: el kerygma de Pere, les conversions a Jerusalem, les persecucions, la irrupció de Pau, els viatges de missió, les dificultats amb els judaïtzants, les defenses a Jerusalem, el viatge a Roma… En definitiva, són experiències actuals: evangelització, lluita per l’originalitat cristiana, experiència de les limitacions humanes i l’esperança dels creients, el Concili i el postconcili. Però tot, viscut a la llum de Crist, el Senyor, que reuneix el seu poble.

Pel que fa a la lectura de l’evangeli, en la primera setmana –octava de Pasqua– veiem les aparicions de Jesús ressuscitat: comença Mateu, amb l’aparició a les dones; segueix l’aparició a la Magdalena, de Joan; els dos dies següents Lluc explica les aparicions d’Emmaüs i als Onze; el divendres, altra vegada Joan amb l’aparició vora el llac; la setmana acaba amb el resum de Marc. I encara, el diumenge segon de pasqua contemplem l’aparició del vespre del diumenge als apòstols, segons sant Joan. Amb aquestes lectures, es vol deixar palès que celebrem aquests dies com un de sol: la Pasqua de Crist.

A partir de la segona setmana de Pasqua comença la lectura seguida de sant Joan. La segona setmana comença amb el diàleg de Jesús i Nicodem i acaba introduint el capítol 6, el discurs del pa de vida, que llegirem durant tota la setmana tercera. La setmana quarta, del capítol 10, ens parla del bon pastor fins el dimarts. A partir del dimecres, ens canviem vers l’ambient de la conclusió de la predicació de Jesús i el sopar de comiat. Des del divendres de la quarta setmana i fins dos dies abans de la Pentecosta, hi haurà una lectura contínua dels capítols 14 al 17. Els dos dies últims, es clou l’evangeli de Joan així com els Fets dels Apòstols. Els temes d’aquests capítols són bàsicament la comunió eclesial, el testimoniatge, la funció central del Crist, la missió de l’Esperit, l’amor…