Materials per a la Trinitat i Corpus

Els dos primers diumenges del temps de durant l’any, un cop acabada la Cinquantena Pasqual, celebrem dues festes litúrgiques importants: la Santíssima Trinitat i Corpus. En els fulls per a la celebració corresponents hi ha els suggeriments principals, però aquí us n’oferim alguns més:

Per a la solemnitat de la Santíssima Trinitat tenim el full verd titulat «Cinc claus per participar en la Trinitat» (Any cristià, 48) que es pot utilitzar com a catequesi sobre el sentit d’aquesta festa litúrgica i del que significa la Santíssima Trinitat en la fe i en la vida cristianes.

Per a la solemnitat del Santíssim Cos i Sang de Crist (aquest és el nom oficial de la festa segons la 3ª edició del Missal Romà), en el full per a la celebració proposem un senzill signe d’adoració eucarística per fer al final de totes les misses, amb un moment de pregària deixant damunt de l’altar la patena o el copó, després de la comunió, abans de la reserva. Tenim, però, altres propostes per al final de la missa de Corpus que es poden incorporar si es veuen adients:

  • En el full verd Any cristià, 49 es proposa una prolongació d’aquest mateix acte al final de la missa amb estona més llarga de pregària davant l’Eucaristia amb textos, oracions, cants… i al final es dona la benedicció amb el Santíssim.
  • En el full verd Any cristià, 52 es proposa una processó per dins de l’església al final de la missa de Corpus, amb custòdia, encens i benedicció amb el Santíssim.
  • Altres fulls verds que poden ser útils: una proposta de «Vetlla de pregària davant el Santíssim fora de la missa entorn a la festa de Corpus» (Any cristià, 28 i 29); una explicació de l’himne «Pange lingua» (Any cristià, 36); una estona de pregària davant l’Eucaristia (Pregària, 29).
  • Finalment, el cartell «Eucaristia: Pa i Vi, aliment i presència per sempre» (Sagraments, 4).

Poden accedir a altres materials descarregables i en obert clicant aquí.