Les lectures dels diumenges i festes de Nadal

332 les lectures

Aquest temps litúrgic té la particularitat qe les festes principals no cauen pas en diumenge, sinó en dies concrets del calendari, com són la solemnitat del Nadal (25 de desembre), la solemnitat de l’Epifania del Senyor (6 de gener) i la solemnitat de santa Maria, Mare de Déu (1 de gener).

En els diumenges que hi ha en el temps el Nadal se celebra la festa de la Sagrada Família (primer diumenge després de Nadal, quan n’hi ha), el segon diumenge després de Nadal (entre Cap d’Any i Epifania, quan n’hi ha) i el Baptisme del Senyor, que és el diumenge següent a l’Epifania.

En primer lloc, el dia 25 de desembre, la solemnitat de Nadal, compta amb quatre misses: vigilia, nit, alba i dia. En la missa de vigília pròpiament no surt cap text nadalenc en si mateix, sinó que llegim les promeses de Déu i l’anunci del naixement del Fill (que encara no ha nascut) per boca de Mateu. En la missa de la nit (la més popular, però no la més important, que és la del dia) llegim l’esdeveniment del naixement del Salvador a Betlem de Judea per boca de Lluc, mentre que Isaïes ens parla que el poble que viu en la foscor ha vist una gran llum i la carta de sant Pau a Titus ens diu que l’amor de Déu s’ha revelat a tots els pobles. En la missa de l’alba llegim la continuació al relat del naixement, o sigui, l’adoració dels pastors. Finalment, en la missa del dia llegim el pròleg de l’evangeli de sant Joan, que afirma que el qui és la Paraula s’ha fet home i ha plantat entre nosaltres el seu tabernacle. En definitiva, ens parla de Crist, etern des de sempre, com a Paraula i com a Llum. Les altres lectures ens parlen de la salvació de Déu, que ens ha parlat en el Fill.

La festa de la Sagrada Família compta amb els cicles A, B i C. En el cicle A, se’ns parla de les relacions familiars, les quals han de ser bones i mogudes per l’amor, mentre que l’evangeli ens narra la fugida d’Egipte. En l’any B, la primera i la segona lectures ens parlen de la fe d’Abraham i de Sara, que tindran un fill, i l’evangeli ens parla de la presentació de Jesús al temple en braços de Maria i Josep. En l’any C surt en escena el naixement de Samuel, home consagrat al Senyor, mentre que la segona lectura ens parla que Déu ens reconeix com a fills; finalment, en l’evangeli ens trobem amb el relat de Jesús, perdut i retrobat al temple.

En la Solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, la primera lectura és una preciosa benedicció que el Senyor mana a Moisès que faci Aaron i els seus fills, basada fonamentalment en la promesa de la benedicció del Senyor i el do de la pau; per la seva part, la segona lectura és la carta de sant Pau als gàlates que ens parla que Déu envià el seu Fill, nascut d’una dona. Finalment, l’evangeli ens narra l’adoració dels pastors i la imposició del nom de Jesús.

Quan s’escau el segon diumenge després de Nadal, la primera lectura ens parla de la saviesa, referint-se clarament a Crist, si bé sense esmentar-lo, ja que ens trobem en l’Antic Testament. La segona lectura és una benedicció a Déu, que ens ha concedit el do de ser fills seus. L’evangeli torna a ser el pròleg de sant Joan que ja hem llegit en la missa del dia de Nadal.

La solemnitat de l’Epifania del Senyor és la segona gran festa del temps de Nadal. La primera lectura ens parla de la llum, que ha arribat a Jerusalem i brilla per a tots els pobles de la terra. La segona lectura ens parla per boca de Pau que l’evangeli ha arribat a tots els pobles. L’evangeli, per la seva part, ens narra l’adoració dels savis d’Orient al nen Jesús, tot oferint-li els seus presents: or, encens i mirra.

Finalment, la festa del Baptisme del Senyor compta amb els cicles A, B i C com en la festa de la Sagrada Família. En el cicle A ens trobem amb un dels cants del servent de Jahvè d’Isaïes, un servent bo i fidel, mentre que la segona lectura, dels Fets dels Apòstols, narra el discurs de Pere a casa de Corneli, tot confessant Jesús ressuscitat, que ens envia l’Esperit Sant. L’evangeli d’aquest cicle ens narra el baptisme de Jesús per boca de Mateu. En el cicle B trobem en la primera lectura d’Isaïes l’element de l’aigua, la gratuïtat dels dons de Déu i la crida a rebre’ls. La segona lectura, de sant Joan, ens parla de l’Esperit, de l’aigua i de la sang, els quals donen testimoni de Jesús. Finalment, l’evangeli de Marc ens narra la predicació de Joan Baptista i seguidament el baptisme de Jesús. I en el cicle C, en la primera lectura, Isaïes ens parla de la consolació de Déu envers el seu poble i que apareixerà la glòria del Senyor i tothom la veurà alhora.