Els signes de la Quaresma

344 els signes de la quaresma

La Quaresma és un temps de preparació per a la Pasqua. És un temps marcadament penitencial, de preparació, de conversió, de desert. Demana una actitud interna de canvi, de “metànoia”, de conversió. Per això, la litúrgia hi ajuda amb els signes externs, per tal que ajudin pedagògicament a viure amb intensitat aquest temps litúrgic fort.

Així doncs, durant la Quaresma s’omet l’himne del “Glòria” i el cant de l’Al·leluia, que seran cantats solemnement en la Vetlla Pasqual. Al mateix temps, es demana de no tocar música instrumental, sinó que l’instrument toqui només quan acompanya en el cant litúrgic; per tant, en aquest temps predominen molt els silencis i l’austeritat en els cants. Per altra banda, en els diumenges de Quaresma, en lloc del cant d’entrada és recomanable cantar la lletania dels Sants i supleix així el cant d’entrada i l’acte penitencial a la vegada que demanem la seva intercessió a aquests que han estat models de fe en Jesucrist. També, durant la Quaresma, es retiren totes les flors que hi ha a l’església, per tal de marcar l’austeritat pròpia d’aquest temps. El color litúrgic d’aquest temps és el morat, un color més aviat apaivagat i fosc, que contrastarà amb la claror del blanc o el daurat de la Pasqua.

També és molt recomanable que durant la Quaresma no se celebri el sagrament del baptisme, ja que és més pedagògic celebrar-los per Pasqua, ja que els sagraments –sobretot el baptisme– brollen de la Pasqua.

Per altra banda, tal i com l’Església demana durant la Quaresma, és important intensificar la pregària, fer almoina i també dejuni; són actituds externes que ens han d’ajudar internament a convertir-nos i anar a l’encontre de Crist, vivint com ell vivia.

Una bona pràctica per a viure la Quaresma és la pregària del viacrucis, en la qual contemplem els últims moments de la vida de Jesús, el seu camí cap a la creu. És una pregària que té diverses maneres de fer-la, si bé normalment té catorze meditacions o estacions. En cadascuna d’elles contemplem aquests fets de la passió de Jesús camí de la creu i alhora el nostre desig de conversió davant aquest acte suprem d’amor per part de Jesús.

Una altra bona pràctica per a viure la Quaresma, en vistes a la celebració de la Pasqua és rebre el sagrament de la reconciliació, per tal de demanar a Déu que ens perdoni les nostres faltes i rebre el seu perdó i la seva pau.